Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst aangaande het verhuur van “Vakantiebungalow De Duingors”, “Vakantiebungalow De Veldgors” en/of “Vakantiebungalow De Weidegors” en zijn altijd middels deze website te raadplegen.

■ 1. RESERVEREN:

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij (mogelijk middels elektronische weg) aan u de reservering bevestigen en u heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden betreft de betaling van de huursom vermeerderd met de borgsom.

Reserveringen kunnen zowel online per e-mail, schriftelijk als telefonisch worden gemaakt.

Wij kunnen – binnen wettelijke kaders – informatie inwinnen of u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit mogelijke onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd om geen overeenkomst met u aan te gaan / deze te weigeren of aan bijzondere voorwaarden te verbinden.

Uitsluitend nemen wij reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Wij verhuren onze vakantiebungalows niet aan groepen jongeren.

Graag wijzen wij u erop dat reserveringen welke u bij ons maakt wettelijk definitief en dus bindend zijn !

■ 2. FINANCIËLE REGELINGEN:

Genoemde prijzen op deze website zijn geldig op het moment van de reservering en zijn inclusief toeristenbelasting, gas / water en elektra en gebruik van de aanwezige inboedel, inclusief televisie, radio, internet*, wasmachine / vaatwasser en de aanwezige fietsen.

* Indien u gebruik wenst te maken van de (draadloze) internetvoorziening, dient u uzelf van een laptop of tablet te voorzien gedurende uw verblijf in één van onze vakantiebungalows. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk van de internetaanbieder tijdens uw verblijf in één van onze vakantiebungalows.

Tevens zijn genoemde prijzen op deze website exclusief de reiskosten naar de bestemming van één van onze vakantiebungalows, levensmiddelen, linnengoed en alle overige zaken welke normaal gesproken niet tot inbegrip van verhuur behoren.

■ 3. BETALINGEN:

U bent aan ons verschuldigd de overeengekomen huurprijs vermeerderd met de borgsom van € 50,00 , zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Bij reserveren dient u een aanbetaling te doen van 50% van de overeengekomen huurprijs vermeerderd met de borgsom welke u per omgaande middels overschrijving dient te voldoen. Het restantbedrag van de huurprijs vermeerderd met de borgsom dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 1 kalendermaand voor de dag van aanvang van het verblijf in één van onze vakantiebungalows.

Indien de periode van reservering tot aanvang van het verblijf korter is dan 1 kalendermaand, dient u de overeengekomen huurprijs vermeerderd met de borgsom in eenmaal per omgaande middels overschrijving te voldoen.

De borgsom omvat de zekerheidstelling tot (aan)betaling van breuk en/of schade aan (en/of vermissing van) de inboedel/opstal van de door u gehuurde bungalow.

U bent ten alle tijde aansprakelijk voor breuk, schade en vermissing tijdens uw verblijf in één van onze vakantiebungalows en diens inboedel en opstal tenzij u aan kunt tonen dat het ontstaan ervan niet is te wijten aan schuld van uzelf, andere gebruikers of één van de leden van uw gezelschap. Breuk en/of schade en/of vermissing zal door ons, afhankelijk van de ernst en oorzaak ervan, beoordeeld worden waarna wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Indien er sprake is van breuk en/of schade en/of vermissing, dan zal er pas restitutie van de borgsom plaatsvinden nadat de kosten door ons zijn vastgesteld. U ontvangt de borgsom met aftrek van de kosten voor reparatie / herstel of vervanging retour op uw bankrekeningnummer. Mochten deze kosten hoger zijn dan de borgsom van € 50,00 dan zullen wij u dit kenbaar maken middels een gespecificeerde factuur welke u per omgaande middels overschrijving dient te voldoen.

Zodra er sprake is van breuk en/of schade en/of vermissing, of er een defect is optreden in de elektronische apparatuur of installaties, dan dient u ons hiervan direct telefonisch op de hoogte te stellen.

Onze bankgegevens staan duidelijk vermeld op de schriftelijke bevestiging van de reservering.

Een niet tijdige betaling kan annulering van de reservering tot gevolg hebben !

■ 4. AANKOMST EN VERTREK:

Onze vakantiebungalows kunnen op de overeengekomen dag van aankomst, als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15:00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek, als vermeld op de bevestiging van de reservering, dient u de vakantiebungalow te hebben verlaten voor 10:00 uur.

Indien u het gebruik van één van onze vakantiebungalows eerder beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft u geen recht op restitutie van de huurprijs.

U dient zelf telefonisch contact met de beheerder op te nemen enkele dagen voor aankomst om de aankomst en vertrek tijden door te geven en  voor de overdracht van de sleutel(s).

■ 5. VERPLICHTINGEN HUURDER / KORT REGLEMENT:

Alle gasten in onze vakantiebungalows dienen zich te houden aan het geldende huisreglement. U als huurder en zij die u vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om onze vakantiebungalows. U mag onze vakantiebungalows niet aan derden in bruikleen afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de overeenkomst is overeengekomen, tenzij dit middels schriftelijke toestemming van onze zijde vooraf duidelijk is besproken.

Onze vakantiebungalows zijn geheel rookvrij, roken is uitsluitend buiten toegestaan.

Het is verboden om in één van onze vakantiebungalows andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan welke door ons zijn geplaatst.

Het gebruik van bedlinnen is verplicht, dit dient u zelf mee te nemen. Om gebruik te maken van de wasmachine en/of vaatwasmachine dient u zelf zorg te dragen voor de benodigde schoonmaakmiddelen. Uw huisdier (hond en/of kat) is van harte welkom mits u dit aangegeven heeft bij uw reservering. De vergoeding welke wij hiervoor in rekening brengen kunt u vinden op de pagina met tarieven. De geldende regels voor uw huisdier worden omschreven in ons huisreglement. Deze geldende regels dient u expliciet zorgvuldig in acht te nemen.

Indien u tijdens uw verblijf vragen heeft aangaande zaken welke u niet geheel duidelijk zijn: bel ons!

Alle belangrijke informatie welke u middels onze website kunt raadplegen is eveneens in de vakantiebungalows aanwezig in de informatiemap.

■ 6. ANNULERINGEN:

Annulering dient u ons eerst telefonisch te melden en daarna per aangetekend schrijven te bevestigen onder bijvoeging van de reserveringbevestiging.

1) Bij annulering tot 3 maanden voor de overeengekomen dag van aankomst, als vermeld op de bevestiging van de reservering, brengen wij 15% van de overeengekomen huurprijs in rekening.

2) Bij annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor de overeengekomen dag van aankomst, als vermeld op de bevestiging van de reservering, brengen wij 50% van de overeengekomen huurprijs in rekening.

3) Bij annulering tussen 1 maand en een week voor de overeengekomen dag van aankomst, als vermeld op de bevestiging van de reservering, brengen wij 75% van de overeengekomen huurprijs in rekening.

4) Bij annulering korter dan 1 week voor de overeengekomen dag van aankomst, als vermeld op de bevestiging van de reservering, brengen wij 100% van de overeengekomen huurprijs in rekening.

Bovendien brengen wij bij annulering administratieve kosten in rekening, deze bedragen € 22,50.

■ 7. EINDSCHOONMAAK:

U dient de vakantiebungalow bezemschoon achter te laten voor u vertrekt. Onze beheerder zal zorgdragen voor de eindschoonmaak. De kosten voor de eindschoonmaak bedragen € 60,00 (tenzij anders overeengekomen) en deze dient u op de eetkamertafel neer te leggen, samen met de sleutels bij vertrek.