Huisreglement

Alle gasten dienen zich in onze vakantiebungalows te houden aan het geldende huisreglement. U als huurder en zij die u vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om onze vakantiebungalows.

Om het u én de gasten na u het zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een kort huisreglement. Bij onduidelijkheden of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.